Modele de subiecte Bacalaureat 2018, la limba și literatura română

Claudiu Ilie  
înStiri de ultima ora
21/05/2018, 08:43
Modele de subiecte Bacalaureat 2018, la limba și literatura română
Modele de subiecte Bacalaureat 2018, proba la limba si literatura romana

Modele subiecte bacalaureat 2018 limba romana. Ministerul Educației a publicat pentru elevii care vor susține examenul de Bacalaureat modele de subiecte pentru proba scrisă la română. Sunt modele atât pentru profil real, cât și umanist. Proba scrisă la limba română din prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 are loc pe data de 25 iunie și peste 130 de mii de candidaţi sunt aşteptaţi să dea examenul. AICI vezi subiectele la matematică!

La Bacalaureat 2018, proba scrisă la limba română, profil real, de la prima sesiune de examen are 3 subiecte, notate cu 50, 10, respectiv 30 puncte. 10 puncte sunt acordate din oficiu, iar pentru redactarea întregii lucrări alte 10 puncte. Potrivit normelor publicate pe edu.ro, toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru pentru această probă de la Bacalaureat 2018 este de 3 ore.

Calendar și modele de subiecte pentru Bacalaureat 2018

Modele de subiecte Bacalaureat 2018, proba la limba și literatura română

SUBIECTUL 1, proba scrisă la română, Bac 2018, profil real
Puncte: 50

Citeşte următorul fragment:

Sâmbătă, 9 ianuarie 1937

Modele subiecte bacalaureat 2018 limba romana. Prima mea zi de schi. N-aş fi crezut că va merge aşa de uşor. Aveam un fel de vanitate copilăroasă de a mă simţi instalat pe schiuri – în perfecta mea ţinută reglementară, pe care mi-am improvizat-o în ziua plecării de la Bucureşti, dar nu credeam că voi reuşi vreodată să fac vreo ispravă cu echipamentul meu, puţin cinematografic. Alaltăieri, la Predeal, unde ne oprisem câteva minute la vila M., ceream explicaţii şi sfaturi cu oarecare sfială (erau atâţia schieuri vechi acolo!) şi când cineva m-a întrebat, pentru a şti dacă voi învăţa sau nu: „Eşti fricos?” – am răspuns fără ocol şi cu mare sinceritate: „Cred că da”.

„Atunci n-ai să înveţi niciodată” mi-a răspuns tipul, tranşând discuţia. Şi totuşi am să învăţ. Din primul moment şi dându-mi drumul oarecum la nimereală, convins că voi cădea după primii metri, am străbătut vijelios (da, îmi place să spun „vijelios”) panta de la Stâna Regală şi, ce e mai comic, fără să cad. Pe urmă am făcut o sumă de alte isprăvi care mă uluiau. N-am coborât la întoarcere o bună parte din drum pe schiuri – e drept, căzând destul de des – dar, la urma urmelor, cu destulă îndemânare pentru prima zi?

W., care îmi era profesoară, mi-a spus: „Bravo, ai talent” şi nu mi-a fost ruşine să primesc cu măgulire această notă bună, conferită cu obiectivitate […]. Ce dimineaţă fericită! Viaţa mai are unele lucruri să-mi spună.

1 februarie [1937] Nu ştiu dacă meritam această dimineaţă de schi. Fapt e că mi-am acordat-o, şi acum nu simt niciun fel de remuşcare. Am fost la Opler. Terenul e mult mai mic şi panta mai uşoară decât la Stână. N-am mai avut impresia ameţitoare a începutului. Totul mi s-a părut mai puţin fantastic decât atunci.

Încep să fiu mai puţin intimidat de uniforma mea, de schiurile mele. Încep să mă familiarizez cu întreg acest aparat, care altădată mi se părea inaccesibil. În plină cursă, îmi controlez mişcările şi încep să le corectez. Nu mai am în niciun caz acea senzaţie vertiginoasă de zbor fără direcţie. Devin mai stăpân pe frână şi probabil mai prudent.

Mihail Sebastian, Jurnal 1935 – 1944

Modele de subiecte Bacalaureat 2018, proba la limba și literatura română

Calendar și modele de subiecte pentru Bacalaureat 2018

 A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.

1. Indică sensul secvenţei tranşând discuţia. 6 puncte
2. Menționează în ce zi a săptămânii s-a oprit autorul la Predeal. 6 puncte
3. Precizează momentul zilei în care autorul începe orele de schi, justificându-ţi răspunsul cu o secvenţă din text. 6 puncte
4. Explică motivul pentru care, în februarie, în timp ce schiază, autorul nu mai are acea senzaţie vertiginoasă de zbor fără direcţie. 6 puncte
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a autorului, care se desprinde din al treilea paragraf al textului dat. 6 puncte
Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunțuri.

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă a învăţa un sport este dificil sau nu, raportându-te atât la informaţiile din fragmentul extras din volumul Jurnal 1935 – 1944 de Mihail Sebastian, cât şi la experienţa personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL 2, proba scrisă la română la Bacalaureat 2018, profil real

Calendar și modele de subiecte pentru Bacalaureat 2018

Puncte: 10

Modele subiecte bacalaureat 2018 limba romana. Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în următorul fragment:

ACTUL III

Interiorul unei case de țară, cu un oarecare confort modern. […] E iarnă. Lia privește pe fereastră. E obosită și tristă, părul i-a albit pe la tâmple. George, așezat la masă, se străduiește să bea, fără chef, dintr-o cană cu ceai. E slab și abătut.

GEORGE: Nu pot să mănânc. Gustul acesta mi se pare din ce în ce mai searbăd.

LIA (privind pe fereastră): Ce iarnă! Nămeții s-au urcat până la fereastră.

GEORGE: Azi-noapte au murit două vrăbii la fereastra noastră.

LIA (nu se ascultă unul pe celălalt): Mă uit de o oră pe fereastră și nu văd absolut nicio ființă trecând pe drum. Tot satul e mort. (Banală.) O iarnă liniștită. (Se apropie de el.) Cum te simți?

GEORGE (cu o privire înfrântă): Nu simt nimic. (Tace.)

Ion Băieșu, Iertarea

Notă:

Modele subiecte bacalaureat 2018 limba romana. Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL 3 la română, profil real, la proba scrisă

Calendar și modele de subiecte pentru Bacalaureat 2018

Puncte: 30

Modele subiecte bacalaureat 2018 limba romana. Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Camil Petrescu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

Modele subiecte bacalaureat 2018 limba romana. 

Evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;
comentarea a două secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;
analiza a două elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.)
​Notă

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Modele subiecte bacalaureat 2018 limba romana. Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).

Potrivit Ministerului Educaţiei, în vederea acordării punctajului pentru organizarea discursului, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Modele de subiecte pentru Bacalaureat 2018

Limba şi literatura română
Matematică
Istorie
Anatomie – Biologie
Chimie
Fizică
Geografie
Informatică
Socio-umane

Sursă: www.edu.ro

 

Te-ar mai putea interesa și:
    Închide ×