Vechimea în muncă în 2020: Casa de Pensii anunță cum trebuie dovediți anii care nu sunt trecuți pe cartea de muncă

Narcis Rosioru  
înStiri de ultima ora
16/02/2020, 17:26
Vechimea în muncă în 2020: Casa de Pensii anunță cum trebuie dovediți anii care nu sunt trecuți pe cartea de muncă
Vechimea în muncă în 2020: Casa de Pensii anunță cum trebuie dovediți anii care nu sunt trecuți pe cartea de muncă. Sursa foto: Hepta

Casa Națională de Pensii Publice a transmis de curând o informare despre vechimea în muncă în 2020, prin care anunță cum pot fi dovediți anii de serviciu ce nu sunt trecuți pe cartea de muncă în cazul vechimei pentru grupele I și a II-a.

Cum se atestă vechimea în muncă în 2020

Astfel, vechimea în muncă pentru grupa I şi/sau a II-a de muncă netrecută și în cartea de muncă va putea fi dovedită prin adeverinţe eliberate de angajatori sau de către arhive.

În ceea ce privește dovada muncii în grupa I şi/sau a II-a de muncă,  realizată înainte de 1 aprilie 2001, se va putea face cu carnetul de muncă realizat cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

Cu toate acestea, în situația în care perioadele de vechime nu sunt trecute în acel contract, ori sunt trecute incorect sau incomplet, se va putea face dovada cu adeverințe eliberate de către angajatori ori de către deţinătorii legali de arhive, arată Casa Națională de Pensii Publice.

Trebuie precizat că aceste adeverințe vor putea fi valorificate doar în situația în care au fost emise potrivit legii, pe baza unor documente întocmite înainte de 1 aprilie 2001.

Documentele pe baza cărora de obține adeverința de vechime

Aceste documente cuprind: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă.

Lista documentelor continuă și cuprinde: decizii interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente justificative.

În plus, angajatorii sau deținătorii de arhive vor trebui să pună la dispoziția Casei de Pensii documentele pe baza cărora au fost eliberate acele aeverințe de încadrare în grupele I și II de muncă.

Dacă se va constata, în urma verificărilor, că nu a fost respectată legislația privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele enumerate mai sus, perioadele respective vor fi valorificate ca vechimea în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă.

Totodată, adeverințele care relevă faptul că persoanele și-au desfăsurat activitatea în anumite perioade de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a  se vor întocmi pe baza documentelor ce vor putea fi verificate ulterior, păstrate de angajatori sau deținători de arhive.

În ceea ce privește adeverinţele întocmite şi eliberate înainte de 24 septembrie 2008, dată la care a intrat în vigoare Ordinului ministrului muncii nr. 590/2008, cele care care nu au fost valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, se utilizează la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul anexei 14.

Nu în ultimul rând, adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, până la data de 31 decembrie 2010, vor putea fi valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi formă prevăzute de acesta, mai anunță Casa de Pensii.

Te-ar mai putea interesa și:
    Închide ×