Lista Ordonanţelor de Urgenţă adoptate de Guvernul Orban înainte de moţiune. 25 de OUG-uri, adoptate de Executiv într-o zi

Daniel Scripcaru   
în Stiri de ultima ora
05/02/2020, 10:21
Lista Ordonanţelor de Urgenţă adoptate de Guvernul Orban înainte de moţiune. 25 de OUG-uri, adoptate de Executiv într-o zi
Guvernul Orban a adoptat 25 de Ordonanţe de Urgenţă în ultima şedinţă. Sursa foto: sputnik.md

În ultima şedinţă, înainte de dezbaterea moţiunii de cenzură ”Guvernul Orban/PNL: privatizarea democrației românești”, Guvernul Orban a adoptat 25 de ordonanţe de Urgenţă, precum şi 31 de Hotărâri de Guvern. Cele mai importante Ordonanţe de Urgenţă vizează organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Înainte de moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban, care va fi dezbătută astăzi în Parlament, Guvernul a adoptat 25 de Ordonanţe de Urgenţă şi 31 de Hotărîri de Guvern, în ultima şedinţă care a avut loc marţi. Printre acestea se regăseşte şi OUG care reglementează organizarea de alegeri anticipate, scrie  newsweek.ro.

25 de OUG-uri şi 31 de Hotărâri de Guvern au fost adoptate de Guvernul Orban la ultima şedinţă de Guvern

Ordonanța de urgență pentru organizarea alegerilor parlamentare înainte de termen a fost adoptată. Vorbim despre extinderea prevederilor care au fost benefice și s-au dovedit a fi în avantajul cetățenilor care au dorit să voteze la alegerile prezidențiale, respectiv trei zile de vot în Diaspora și posibilitatea de a vota la orice secție de votare, pentru a încuraja participarea la vot a cetățenilor români, au fost incluse. De asemenea, a fost dublat numărul parlamentarilor din Diaspora. Necesitatea adoptării e legată de faptul că în eventualitatea unei situații de organizare a alegerilor parlamentare înainte de termen există un vid legislativ care trebuia reglementat”, a declarat Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului.

Serviciile medicale, decontate în mod egal atât la unităţi de stat, cât şi la cele private, pe lista ordonanţelor adoptate de Guvernul Orban

Ionel Dacă a mai precizat că de la dizolvarea Parlamentului, în Constituţie, este prevăzut un termen de 3 luni pentru organizarea alegerilor parlamentare, în timp ce legislaţia actuală electorală prevede un termen de minim 90 de zile.

Termenul stabilit prin OUG e de 50 de zile pentru anunțarea datei alegerilor parlamentare dupa dizolvarea Parlamentului, iar anunțul poate fi făcut în cinci zile de la dizolvarea Parlamentului. De asemenea, introduce reglementări pentru formarea birourilor electorale”, a mai spus Ionel Dancă.

În plus, Guvernul Orban a adoptat Ordonanţa de Urgenţă prin care accesul pacienţilor la furnizorii publici sau privaţi de sănătate se va face în egală măsură.

Obiectivul acestui act normativ este salvarea vieţilor pentru pacienţii care, în această perioadă, trebuie să recurgă –  şi sunt în situaţie critică – la proceduri medicale şi pentru a facilita accesul lor la cea mai apropiată unitate medicală. Guvernul a decis deschiderea sistemului de sănătate şi liberalizarea programului de sănătate, astfel încât pacienţii să aibă posibilitatea să acceseze serviciile medicale, inclusiv cele prestate de furnizori privaţi în acelaşi regim cu  furnizarea serviciilor medicale de către unităţile publice”, a anunţat Dancă, la finalul şedinţei de Guvern.

Cu alte cuvinte, statul va deconta serviciile medicale ale pacienţilor şi la unităţile spitaliceşti de stat, precum şi la cele private. Extinderea programului „Masă caldă” pentru 65.000 de elevi, mărirea salariilor profesorilor din această lună dar şi cea din septembrie 2020, precum şi reglementarea circulaţiei trotinetelor, au fost pe lista OUG-urilor adoptate în ultima şedinţă de Guvern.

25 de Ordonanțe de Urgență

1. ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru asigurarea descentralizării managementului Fondurilor Europene structurale și de investiții, la nivel regional

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri structurale în vederea evitării riscului de decomitere pentru anul 2020, precum și de modificare și completare a unor acte normative

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea Programului național de introducere a gazelor naturale în localitățile încălzite cu combustibil solid

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind recensământul general agricol din România runda 2020

12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE

14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate

16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare

17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat de salvare

19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004 cu modificările și completările ulterioare

20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

21. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

22. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011

23. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

24. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval

25. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale

31 de Hotărâri de Guvern

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi completările ulterioare

3. HOTĂRÂRE privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

4. HOTĂRÂRE privind interoperabilitatea sistemului feroviar

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2019 şi la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

6. HOTĂRÂRE  privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Dolj, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr.33 la HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7. HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Naţional al Bucovinei

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi modernizare pavilioane din cazarma 429 Bucureşti”

9. HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

10. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Duchampt Felix Pierre”

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de selectare şi a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activităţi umane în care este interzisă realizarea de lucrări şi activităţi care pot afecta starea ecologică a apelor

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Lupac, judeţul Caraş-Severin

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gura Râului, judeţul Sibiu

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu

15. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de către Soare Emanuel

16. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către Ciungu Cristian-Andrei

17. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către Preda Elena

18. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către Budai Bela

19. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către Bozdoacă Aura

20. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Satu Mare de către Bota Cosmin-Gheorghe

21. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Tulcea de către Caloianu Carmen

22. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență

23. HOTĂRÂRE pentru recunoașterea Asociației Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România ca fiind de utilitate publică

24. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/956 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 iunie 2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi și a Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011

25. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2019 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă”

26. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Stroești, județul Vâlcea

27. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Ceahlău, județul Neamț

28. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul Constanța

29. HOTĂRÂRE pentru înființarea Comitetului Interinstituțional pentru Coordonarea și Monitorizarea Participării României la Programele și Inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană

30. HOTĂRÂRE privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

31. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor și modalităților de stabilire și ajustare a prețurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare și procesare a octoxidului de uraniu, precum și a prețului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Națională a Uraniului – S.A. pe teritoriul României.

Te-ar mai putea interesa și:
Închide ×