A fost finalizat formularul simplificat (230) pentru direcționarea unei sume din impozitul pe venit. Anunț oficial de la ANAF legat de completarea lui

Alex Năstase   
în Stiri de ultima ora
17/02/2020, 12:36
A fost finalizat formularul simplificat (230) pentru direcționarea unei sume din impozitul pe venit. Anunț oficial de la ANAF legat de completarea lui GALERIE FOTO
ANAF a finalizat formularul pentru direcționarea unei sume din impozitul pe venit. Sursa foto - hepta.ro

A fost finalizat formularul simplificat (230) pentru direcționarea unei sume din impozitul pe venit. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) spune că noul formular vine în întâmpinarea cererilor exprimate de către o parte din societatea civilă și nu va afecta în niciun fel sumele deja direcționate prin cele două formulare alternative, care vor putea fi utilizate în continuare, în funcție de opțiunile fiecăruia.

A fost finalizat formularul simplificat (230) pentru direcționarea unei sume din impozitul pe venit

Trebuie să ştiţi că formularul 230 se completează şi se depune de către persoanele fizice care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii și care realizează următoarele venituri din România

Aici sunt incluse mai multe categorii! Venituri din salarii și asimilate salariilor; venituri din pensii; venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit; venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă

Anunț oficial de la ANAF legat de completarea lui

Au fost incluse şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, dar venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Secțiunea II din formular se completează de contribuabilii care, în anul 2019, au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii și/sau din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă și care dispun direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, după cum urmează:

  • pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 inclusiv:
    – dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult; sau
    – dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 2% din impozitul aferent perioadei, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
    – dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând 3,5% din impozitul aferent perioadei, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.

    • pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019, dispun direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Secțiunea III se completează de către contribuabilii care, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, au realizat venituri din activități independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real și/sau din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit și care dispun direcționarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Persoanele fizice care optează pentru direcționarea unei sume din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător Anexa.

În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.

Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Vezi formularul  aici și  anexa

 

 

Te-ar mai putea interesa și:
Închide ×