Viorica Dăncilă i-a propus din nou pe Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici! Ce gafă a făcut premierul în scrisoare

Ciprian Postolache   
în Stiri de ultima ora
21/01/2019, 14:44
Viorica Dăncilă i-a propus din nou pe Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici! Ce gafă a făcut premierul în scrisoare GALERIE FOTO
Viorica Dăncilă i-a propus din nou pe Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici! Ce gafă a făcut premierul, în scrisoare

Viorica Dăncilă nu se lasă. Premierul i-a trimis o nouă scrisoare președintelui Klaus Iohannis  în care îi cere insistent să îi numească pe Lia Olguta Vasilescu şi pe Mircea Drăghici în guvern. În dorința de a-i vedea numiți miniștri pe cei doi, Viorica Dăncilă a făcut o nouă gafă.

În urmă cu cîteva zile Klaus Iohannis trimitea o scrisore premierului Viorica Dăncilă în care spunea că nu poate accepta numirea celor doi în funcția de ministru. Atunci președintele a explicat motivele pentru care a refuzat a 3-a oară numirile lui Mircea Drăghici și Olguța Vasilescu în Guvernul României. El a detaliat spunând că nu există ”dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de legalitate”.

Viorica Dăncilă i-a propus-o din nou pe Olguța Vasilescu lui Klaus Iohannis! În scrisoare Guvernul a publicat datele personale ale acesteia

Viorica Dăncilă nu a fost descurajată de refuzul președintelui Klaus Iohannis de a-i numi pe Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici în noul cabinet Dăncilă. Azi premierul i-a propus a treia oară președintelui pe cei doi. Și totuși Viorica Dăncilă a făcut o gafă în scrisoarea trimisă președintelui. În dorința de a-i satisface toate pretențiile Președintelui, Guvernul a publicat scrisoarea cu datele personale ale celor doi. Astfel instituția a făcut publice seriile cărților de identitate ale lui Mircea Drăghici și Lia Olguța Vasilescu, precum și seriile certificatelor lor de caziere judiciare.

Cei de la Guvern au acoperit după aceea datele personale ale celor doi: Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici

După câteva minute, cei de la Palatul Victoria și-au dat seama de gafă și au revenit cu același comunicat în care datele persoanele erau acoperite. Premierul Viorica Dăncilă a transmis, în cursul dimineții de luni, 21 ianuarie 2019, președintelui României, Klaus Iohannis, o scrisoare de răspuns după ce șeful statului a refuzat, în urmă cu câteva zile, din nou, să îi numească pe Lia Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici.

Iată scrisoarea trimisă de premierul Viorica Dăncilă către președintele României, Klaus Iohannis, pe data de 21 ianuarie 2019.

„Domnule Președinte,

Urmare adresei dumneavoastră din 17 ianuarie 2019 privind îndeplinirea condițiilor de legalitate în legătură cu propunerile de numire în funcția de membru al Guvernului, reiterate prin adresa nr. 5/105/10.01.2019, vă transmit următoarele:

Având în vedere prevederile art. 85 alin. (2) din Constituția României, republicată, prin adresa sus rubricată am propus să dispuneți emiterea decretelor prezidențiale prin care doamna Lia-Olguţa Vasilescu să fie numită în funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice și domnul Mircea-Gheorghe Drăghici să fie numit în funcția de ministru al transporturilor.

În calitate de prim-ministru, în virtutea votului de încredere obținut în Parlament, beneficiez de dreptul exclusiv de apreciere și de alegere a persoanelor propuse a face parte din echipa guvernamentală pe care o conduc.

În mod evident, propunerile formulate trebuie să îndeplinească condițiile de legalitate, astfel cum sunt prevăzute în art. 2 al Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

Sistemul constituțional din România a consacrat caracterul bicefal al puterii executive, iar practica Curții Constituționale a României a stabilit principiul cooperării și colaborării loiale între autoritățile statului pe calea interpretării coroborate a normelor constituționale ale art. 1 alin. (3) și (4) referitoare la valorile
supreme ale statului român și la principiul echilibrului puterilor în stat.

În acest context, în cei 30 de ani ai evoluției României ca stat democratic, cu toate că au existat diferențe de opțiuni politice între Președintele României și primulministru, colaborarea între vârfurile puterii executive a funcționat, chiar cu unele sincope, scopul final fiind atât evitarea blocării activității instituțiilor statului, cât și susținerea dezvoltării economico-sociale a țării noastre, iar aplicarea prevederilor art.85 alin.(2) din Constituția României, republicată, nu a întâmpinat niciun obstacol.

Din păcate, în prezent, în pofida tuturor eforturilor făcute și a deschiderii manifestate, ne-am confruntat cu refuzul dumneavoastră expres de a numi persoanele nominalizate în funcția de ministru, inițial fără un motiv clar exprimat sau pe baza unor aprecieri generale, nefundamentate și apoi pe motivul neîndeplinirii condițiilor de legalitate în legătură cu aceste propuneri.

Fără îndoială, este de neconceput ca un prim-ministru să propună Președintelui României pentru a fi numite în funcția de membru al Guvernului persoane care nu îndeplinesc cerințele exprese ale art. 2 din Legea nr. 90/2001, precitată. Astfel, propunerile pe care le reiterez de două luni se referă la persoane cu o experiență și o probitate netăgăduite, capabile să exercite înaltele demnități pentru care sunt nominalizate, cu atât mai mult cu cât una dintre nominalizări se referă la o persoană care a mai îndeplinit funcția de membru al Guvernului.

Insistența dumneavoastră în a se atașa unui înscris între primul-ministru al României și Președintele țării acte care să probeze respectarea cerințelor de legalitate este fără precedent în practica raporturilor constituționale între autoritățile puterii
executive și creează premisele pentru ducerea în derizoriu a unor prerogative și raporturi constituționale.

Este foarte important de menționat faptul că verificarea îndeplinirii condițiilor de legalitate ale celor două nominalizări a fost efectuată de către secretarul general al Guvernului, prealabil înaintării propunerilor respective către Administrația Prezidențială. Având în vedere faptul că cele două propuneri respectă toate condițiile prevăzute de Constituția României, republicată și de legile organice aplicabile, reiterez solicitarea de emitere a decretelor prezidențiale prin care doamna Lia-Olguţa Vasilescu să fie numită în funcția de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice și domnul Mircea-Gheorghe Drăghici să fie numit în funcția de ministru al transporturilor, și, totodată, să înceteze efectele Decretului Președintelui României nr. 46/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar și ale Decretului Președintelui României nr. 47/2019 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar.”

– Carte de identitate seria …… nr. …….., emisă de SPCJEP Dolj la data de 18.01.2010, în copie legalizată;

– Declarație pe proprie răspundere, autentificată, privind exercițiul deplin al drepturilor electorale și inexistența cazurilor de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

– Certificat de cazier judiciar nr. ………. din 10.01.2019 emis de Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al județului Dolj, legalizat;

– Declarație pe proprie răspundere, autentificată, privind neapartenența la structurile fostei Securități în sensul art. 2 lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității;

– Curriculum-Vitae actualizat, cu semnătură olografă.

2. Pentru domnul Mircea-Gheorghe Drăghici:

– Carte de identitate seria … nr. ………, emisă de SPCJEP Argeș la data de 20.07.2015, în copie legalizată;

– Declarație pe proprie răspundere, autentificată, privind exercițiul deplin al drepturilor electorale și inexistența cazurilor de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

– Certificat de cazier judiciar nr. ………. din 10.01.2019 emis de Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, legalizat;

– Declarație pe proprie răspundere, autentificată, privind neapartenența la structurile fostei Securități în sensul art. 2 lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității;

– Adeverința nr. 786/19.02.2009 emisă de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității;

– Curriculum-Vitae actualizat, cu semnătură olografă”, i-a scris Viorica Dăncilă președintelui Kalus Iohannis.

Te-ar mai putea interesa și:
Închide ×