Simulare Evaluare Națională 2019. Ce subiecte s-au dat la limba română

Bogdan Solomon  
înStiri de ultima ora
11/03/2019, 12:23
Simulare Evaluare Națională 2019. Ce subiecte s-au dat la limba românăGALERIE FOTO
Ce subiecte au avut elevii la proba de Limba Română

Luni dimineața, elevii claselor a VII-a și a VIII-a au susținut prima probă a simulării Evaluării Naționale din 2019. Este vorba despre proba scrisă la Limba și Literatura Română. Examenul a început în jurul orei 9, elevii având la dispoziție două ore din momentul distribuirii subiectelor.

Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la Limba Română

Subiectele de la simularea susținută în premieră de elevii claselor a VII-a, proba scrisă la Limba și Literatura Română, au fost structurate pe două mari cerințe. La primul subiect, elevii vor trebui să facă un rezumat dintr-un basm popular, în vreme ce subiectul al doilea se referă la o compunere liberă în care să povestească despre o activitate extrașcolară.

Subiectele respective au fost elaborate de specialiști din cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare și proiectate astfel încât să testeze capacitatea elevilor de a se exprima pe temele din programa de examen, parcurse până în momentul de față.

Astăzi a avut loc proba scrisă la Limba Română
Astăzi a avut loc proba scrisă la Limba Română

Simulare Evaluare Națională 2019. Subiectele probei de Limba Română

În ceea ce privește rezultatele, acestea vor urma să fie analizate de fiecare unitate de învățământ din țară, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei,, ședințe cu părinții, dar și la nivelul consiliului profesoral.

Problema trecerii notelor în catalog, îndelung dezbătută în ultima vreme, și-a găsit în sfârșit răspunsul. Acestea vor fi trecute în catalog, dar numai la cererea expresă a elevilor sau părinților. Totodată, corectarea lucrărilor se va face pe baza unor bareme de corectare, de către doi profesori care aparțin aceleiași unități de învățământ.

Baremul de corectare pentru proba la Limba Română

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 • Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 • Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât celeprecizate explicit în barem.
 • Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece apunctajului total obţinut pentru lucrare.

  SUBIECTUL I (40 de puncte) A.

  1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor indicate (de exemplu: recreaţie – pauză; nemaipomenită – extraordinară) 2 x 2 p. = 4 puncte

 1. menţionarea rolului virgulei în secvenţa dată (de exemplu: marchează un raport de coordonare)4 puncte
 2. câte 2 puncte pentru explicarea modului de formare a cuvintelor subliniate din secvenţa dată 2x2p.=4 puncte • câte 1 p. pentru precizarea mijlocului de îmbogățire a vocabularului prin care s-a format fiecare cuvânt (de exemplu: mersul – format prin conversiune/schimbarea valorii gramaticale;minutar – format prin derivare) – 2 x 1 p. = 2 p.
  • câte 1 p. pentru explicarea modului de formare a celor două cuvinte (de exemplu: mersul – substantiv format prin conversiune/schimbarea valorii gramaticale din verb la supin; minutar – format prin derivare cu sufixul -ar de la substantivul minut) – 2 x 1 p. = 2 p.

Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.
4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două cuvinte care conţin diftong din secvenţa dată (de exemplu: trudească, apoi, mai) 2 x 2 p. = 4 puncte 5. câte 2 puncte pentru formularea, în câte un enunț, a oricăror două idei principale/secundare din textuldat 2x2p.=4 puncte 6. – precizarea motivului pentru care orologiul nu funcționa, uneori, în timpul iernii (de exemplu:

Orologiul nu funcționa uneori, deoarece zăpada oprea mersul acelor.) 3 puncte – formularea răspunsului într-un enunţ 1 punct

B.

– câte 2 puncte pentru prezentarea oricăror două trăsături ale personajului, prin valorificarea textului dat 2x2p.=4 puncte

• câte 1 punct pentru numirea oricăror două trăsături ale personajului – 2 x 1 p. = 2 puncte

câte 1 punct pentru exemplificarea fiecărei trăsături numite – 2 x 1 p. = 2 puncte
– câte 4 puncte pentru ilustrarea a două modalităţi de caracterizare folosite în text, prin câte o secvență comentată 2 x 4 p. = 8 puncte

 • câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două modalităţi de caracterizare a personajului, utilizate în text – 2 x 1 p. = 2 puncte
 • câte 3 puncte pentru ilustrarea fiecărei modalităţi de caracterizare menţionate, prin câte o secvenţă comentată: comentare nuanțată – 3 p.; comentare schematică – 2 p.; simpla transcriere a unei secvenţe – 1 p. – 2 x 3 p. = 6 puncte

Model

– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. – respectarea precizării privind numărul de cuvinte

Probă scrisă la Limba şi literatura română Barem de evaluare şi de notare

2 puncte 2 puncte

Model

Pagina 1 din 2

Ministerul Educaţiei Naţionale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea
A.
1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de exemplu: Cea mai veche școală pedagogică românească a fost înființată în 1810.; Prima școală pedagogică românească a fost înființată din ordinul lui Francisc I.) 2 x 2 p. = 4 puncte 2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autoarei (Liana Păun) și a titlului articolului (Una dintre cele mai vechi școli pedagogice din Europa, înființată pe teritoriul actual al României) 2 x 2 p. = 4 puncte 3. – câte 1 punct pentru menţionarea genului fiecărui substantiv subliniat (școli – feminin; nume – neutru) 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru menţionarea cazului fiecărui substantiv subliniat (școli – nominativ; nume – acuzativ) 2 x 1 p. = 2 puncte 4. – câte 1 punct pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (aceluiași – atribut adjectival; inaugurarea – subiect) 2 x 1 p. = 2 puncte

– câte 1 punct pentru precizarea fiecărei părţi de vorbire (aceluiași – adjectiv pronominal demonstrativ; inaugurarea – substantiv comun) 2 x 1 p. = 2 puncte Notă! Punctajul se acordă pentru răspunsul complet.
5. – transcrierea integrală a oricărei propoziţii subordonate (de exemplu: în care s-au ținut cursurile Preparandiei; care, văzând bunele rezultate ale școlii încă din primii ani, i-a donat clădirea; unde se țineau cursurile lui Dimitrie Țichindeal) 2 puncte

– precizarea felului propoziţiei subordonate transcrise (de exemplu: în care s-au ținut cursurile Preparandiei – propoziţie subordonată atributivă; care, văzând bunele rezultate ale școlii încă din primii ani, i-a donat clădirea – propoziţie subordonată atributivă; unde se țineau cursurile lui Dimitrie Țichindeal – propoziţie subordonată atributivă) 2 puncte 6. construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă, introdusă prin adverbul relativ unde 4 puncte

– construirea unei fraze alcătuite din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate, introduse prin adverbul relativ unde – 3 p.

B.

– relatarea unei întâmplări: respectarea succesiunii logice a faptelor – 6 p.; respectarea parţială a succesiunii logice a faptelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 2 p. 6 puncte –câte 1 punct pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului spaţio-temporal

– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. – respectarea precizării privind numărul de cuvinte

Notă!

2 puncte 2 puncte 2 puncte

multe erori: 0 p.)
‒ aşezareacorectăatextuluiînpagină ‒ lizibilitatea

Probă scrisă la Limba şi literatura română Barem de evaluare şi de notare

3 puncte 1punct 1punct

Model

(36 de puncte)

2 x 1 p. =

14 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei: câte 1 punct pentru fiecare compunere
– coerenţa textului: câte 1 punct pentru fiecare compunere
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului: în totalitate – 2 p.; parţial – 1 p.

2 puncte

‒ respectarea normelor de ortografie (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte ‒ respectarea normelor de punctuaţie (0 – 1 erori: 3 p.; 2 – 3 erori: 2 p.; 4 erori: 1 p.; 5 sau mai

2 x 1 p. = 2 x 1 p. =

2 puncte 2 puncte

Pagina 2 din 2

 

Te-ar mai putea interesa și:
  Închide ×