Veşti bune de la BNR. Inflaţia va SCĂDEA în următoarele luni

Daniel Scripcaru  
înStiri de ultima ora
07/02/2020, 17:11
Veşti bune de la BNR. Inflaţia va SCĂDEA în următoarele luni
Inflaţia va SCĂDEA în următoarele luni. Sursa foto: digi24.ro

În primele luni ale acestui an este aşteptat ca rata anuală a inflaţiei să se reducă semnificativ şi să rămână în jumătatea de sus a intervalului ţintă până la finele orizontului proiecţiei, pe traiectoria ce va redevini crescătoare în a doua parte a anului, potrivit guvernatorului BNR.

BNR: inflaţia vă scădea în următoarele luni

BNR, prin Consiliul de Adminitraţie, a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an, în timp ce rata rezervei minime obligatorii aplicabilă pasivelor în valută ale instituţiilor de credit a fost redusă de la 8% la 6%, scrie stiripesurse.ro. Aceasta are perioadă de aplicare 24 februarie -23 martie 2020. De asemenea, Consiliul de Administraţie a mai decis şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea la depozitla 1,50% pe an, iar a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,50% pe an.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat că reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută ale instituțiilor de credit s-a luat luată în baza evoluției creditului în valută și nivelului adecvat al rezervelor valutare. În plus, măsura vizează inclusiv continuarea armonizării mecanismului rezervelor minime obligatorii cu standardele și practicile în materie ale Băncii Centrale Europene și ale principalelor bănci centrale din statele membre UE. La 8% va fi menţinută rata rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei.

Rata inflaţiei a ajuns la 4% în ultima lună a lui 2019

Potrivit Guvernatorului BNR, rata anuală a inflaţiei a crescut în ultima luna a lui 2019 la 4,0%, de la 3,8% în noienrie 2019, nivel peste cel prognozat.  Creșterea inflaţiei față de finalul trimestrului III, când s-a micşorat la 3,5%, este cauzată în principal majorării prețurilor combustibililor, dar și a creşterii preţurilor la fructe, precum și accelerării inflației de bază.

Rata anuală a inflației CORE2 ajustat, rată care elimină din calculul inflației IPC prețurile administrate, volatile, ale produselor din tutun și ale băuturilor alcoolice, a continuat să se crească în luna decembrie până la 3,7%, peste nivelul prognozat, de la 3,5% în noiembrie și 3,4 la sută în luna septembrie. Creșterea a a fost observată pe segmentul alimentar, marcat de creşterea prețurilor internaționale ale unor produse agroalimentare, evoluții suprapuse presiunilor inflaționiste semnificative pe partea cererii și a costurilor unitare cu forța de muncă.

Rata medie anuală a inflației IPC s-a menținut în luna decembrie la nivelul de 3,8% consemnat în luna anterioară, în timp ce rata medie anuală calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum a crescut la 3,9%, de la 3,8% în lunile octombrie și noiembrie.

Statistica confirmă pentru încă o dată scădera creşterii economice în trimestrul 3 alu lui 2019, la 3%, de la 4% cât fusese în trimestrul anterior. Pe partea de cerere, consumul gospodăriilor s-a redus mai accentuat până la 2.6%, de la 3,8% în trimestrul II,  în timp ce aportul formării brute de capital fix la creșterea PIB s-a majorat potrivit datelor revizuite, ajungând la 6,3%.

Exportul net a contribuit negativ la dinamica PIB, importurile de nunuri şi servicii au fpst mai mari. În lunile octombrie-noiembrie, datele statistice arată evoluţii mixte la consum, la investiţii şi a producţiei. Au crescut masiv vânzările cu amănuntul, concomitent cu dinamizarea serviciilor prestate populaţiei, precum şi menţinerea la nivel ridicat al volumului lucrărilor de construcţii. Producţia industrială  ca şi producţia prelucrătoare a continat să scadă.

Balanța de plăți evidențiază încetinirea deteriorării în termeni anuali a soldului balanței comerciale în lunile octombrie-noiembrie față de trimestrul III, pe fondul încetinirii dinamicii importurilor comparativ cu cea a exporturilor de bunuri și servicii. De asemenea, deficitul de cont curent a continuat să se adâncească, ca urmare a înrăutățirii balanței veniturilor primare și a celei a veniturilor secundare. În plus, gradul de acoperire a acestuia cu investiții străine directe și transferuri de capital și-a prelungit micşorarea.

Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția februarie 2020, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile. Noua prognoză reconfirmă coordonatele precedentei prognoze pe termen mediu. Rata anuală a inflației este așteptată să se reducă substanţial  în primele luni ale acestui  și să rămână în jumătatea superioară a intervalului țintei până la finele orizontului proiecției, pe o traiectorie ce redevine ușor crescătoare în a doua parte a anului 2019.

Incertitudini şi riscuri planează asupra perspectivei inflaţiei din conduita viitoare a politicii fiscale, precum şi a celei de venituri, ţinând cpnt că anul 2020 este unul electoral. Incertitudinile vin şi din partea dinamicii scăzute a economiei zonei euro, precum şi a celei de la nivel mondial, pe fondul epidemiei de coronavirus.  Astfel, rămân relevante deciziile de politică monetară ale BCE și Fed, dar și atitudinea băncilor centrale din zonă.

Te-ar mai putea interesa și:
    Închide ×