Cum se pune corect virgula! Greşeala de care majoritatea oamenilor nu ştiu

Claudiu Ilie   
în Stiri de ultima ora
21/05/2019, 10:21
Cum se pune corect virgula! Greşeala de care majoritatea oamenilor nu ştiu GALERIE FOTO
Cum se pune corect virgula

Cum se pune corect virgula! O virgulă trecută aiurea într-un text de lege a dus la reducerea bugetului unui stat cu milioane de euro. O altă virgulă a scăpat însă un om de la moarte! Judecătorul a spus ”Să se ierte nu se poate, să se condamne la moarte!”, însă grefierul a scris ”Să se ierte, nu se poate să se condamne la moarte!”, așadar omul a scăpat de sentința capitală. Virgula este foarte importantă, așadar trebuie să o folosim cum ne învață gramatica limbii române.

Iată cum se pune corect virgula!

Bogdan Cristea, profesor de limba română, a explicat cum se pune corect virgula în cazul urărilor de „La mulți ani”: „Virgula nu se pune de fiecare dată după urarea “La mulţi ani”, ci numai în cazul în care ne adresăm cuiva în mod direct. Este corect să spunem „La mulţi ani, Ana!”. De asemenea, nu vom folos virgula atunci când enunţul este în dativ. Corect vom spune „La mulţi ani Anei!” şi nu „La mulţi ani, Anei!”, a spusprofesorul Cristea.

 • 1. Părțile de vorbire sau propozițiile legate prin şi, sau ori ori, în principiu, nu se despart prin virgulă. Sunt însă și excepţii, ca în următoarele exemple: „O să vin şi eu, şi sora mea”, „O să mă ajute ori Ionel, ori Gică”, „Sau noi eliberăm camera, sau voi nu mai veniţi”, scrie scentia.ro.

Părțile de vorbire sau propozițiile se despart prin virgulă legate prin: nici, dar, iar, însă, ci, dar şi, precum şi, deci, prin urmare, așadar, în concluzie.

 • 2. Se despart prin virgulă propozițiile coordonate juxtapuse.

“Nourii curg, raze-a lor șiruri despică”.

Propozițiile coordonate adversative şi conclusive se despart prin virgulă.

“Copacii nu erau groși, dar erau deși”.

Cum se pune corect virgula
Virgula poate salva vieți, căsnicii și chiar bunici, daca stim cum se pune corect

3. Propoziţia atributivă nu se desparte niciodată prin virgulă

“E o colegă_ căreia îi datorez mult.”

Doar propoziţia atributivă ce exprimă ceva suplimentar se desparte prin virgulă:

“Să trecem la ceilalţi munţi, a căror origine este vulcanică.”

“Vederea acestei lupte, care i se păruse inițial…”

 • 4. Nu se desparte prin virgulă propoziţia completivă directă aşezată după regentă sau intercalată.

“Pe câți i-au găsit_ i-au mânat spre curtea primăriei”

“Cunosc_ ce răutăţi v-au făcut”

“Şi văzând spânul_ cât e de frumoasă fata împăratului, odată se repede…”

Aşezată înaintea regentei, de obicei se desparte.

“Ce știi tu azi, eu am știut ieri”

 • 5. Nu se desparte prin virgulă propoziția completivă indirectă așezată după regentă.

“Nu scapi_ de ce ţi-e frică”

Propoziția completivă indirectă aşezată înainte de regentă se desparte prin virgulă.

“De ce ţi-e frică, nu scapi”

 • 6. Nu se desparte prin virgulă propoziția subiectivă aşezată după regentă.

“Nu-i frumos_ cine se ţine…”

Propoziția subiectivă situată înaintea regentei se desparte dacă este reluată în regentă printr-un pronume demonstrativ.

“Cine nu respectă pe alții, acela nu merită să fie respectat”

Dacă nu este reluată prin pronume, nu se desparte.

“Cine întreabă_ nu greșește”

“Cine fură azi un ou_ mâine va fura un bou”

 • 7. Nu se desparte prin virgulă propoziția predicativă.

“Casa e neschimbată”

 • 8. Propoziția circumstanțială de loc.

După regentă: nu se desparte prin virgulă.

“Leagă calul_ unde zice stăpânul”

Înainte de regentă: se desparte când nu se insistă în mod deosebit asupra ei.

“Unde pică nuca, pică şi din talpa iadului bucățica”

Înainte de regentă: nu se desparte când se insistă asupra ei.

“Unde mi-ai spus_ te aștept”

După regentă, introdusă prin acolo, se desparte.

“Unde e ața mai subțire, acolo se rupe”

Intercalat şi așezat înaintea predicatului regentei se pune de obicei între virgule.

“Pe dealuri, unde te întorci, sunt pluguri”

 • 9. Propoziţia circumstanţială de timp.

După regentă se desparte prin virgulă numai dacă în regentă se află un complement circumstanţial.

“Mai frumoasă e toamna, când în locul florii spânzura…”

Înaintea regentei se desparte prin virgulă când nu se insistă asupra ei.

“Când a păşit la portiţă, a vorbit..”

“Când a intrat, căţeluşa a lătrat”.

Înaintea regentei nu se desparte prin virgulă când se insistă asupra ei.

“Când l-am chemat eu_ a venit”

Când are in regentă adverb corelativ se desparte prin virgulă.

“Când te-ai săturat de privit, atunci să vii”

Intercalată, dacă se află înaintea regentei, se pune între virgule.

“Tot neamul Basarabilor, până să prindă de veste, trecuse granița”

 • 10. Propoziţia circumstanţială de cauză se desparte de regentă oriunde ar fi, de obicei.
 • 11. Propoziţia circumstanţială de mod, după sau înaintea regentei se desparte prin virgulă, exceptând situaţia în care se insistă asupra ei, caz în care nu se pun virgule.

“Animalul înghiţi o dată, ca şi când i s-ar fi uscat gâtlejul”

 • 12. Propoziţia circumstanţială de scop sau finală, după regentă, se desparte prin virgulă, când nu se insistă asupra ei.

“Multe a încercat, ca să-şi poată rezolva…”

Înaintea regentei, se desparte de obicei prin virgulă.

“Ca să nu rămână repetent, mama a încercat…”

 • 13. Propoziția circumstanțială condițională se desparte de obicei prin virgulă.
 • 14. Propoziția circumstanțială concesivă se desparte mereu prin virgulă.

“Cu toate ca am stăruit, nu a primit propunerea mea”

 • 15. Substantivul la vocativ care exprimă o adresare obișnuită se desparte prin virgulă de cuvântul sau cuvintele încrucișate.

“Încerc prin aceasta, domnule director,…”

 • 16. Adjectivele aceluiaşi substantiv se despart prin virgulă când sunt aşezate alături sau când sunt legate prin cuvintele nici, dar, însă.

„Prietena lui era frumoasă, însă îi lipsea inteligenţa”

 • 17. Punerea liniuţelor şi a ghilimelelor în cadrul aceluiaşi text reprezintă o formulă acceptată de scriere: “Scrierea corectă – “să-i”, iar nu “săi” – arată pregătirea individului…”
 • 18. Se pune virgulă înainte de: dar, iar, însă, ci, precum şi, deci, prin urmare, așadar, în concluzie.

„Eu voiam să te aplaud, dar ceilalţi erau nemulţumiţi”

 • 19. Punctuația numelui predicativ

“Copacii sunt înalți” – în acest caz nu se pune virgulă.

“Copacii sunt, desigur/firește/așadar/bineînțeles/în concluzie/în realitate, înalți” – se pune

virgulă.

Când lipsește numele predicativ, numele predicativ este izolat cu , sau -.

“Copacii, înalți, oamenii, veseli”

 • 20. Adverbele intercalate între subiect şi predicat se pun între virgule.

“Eu, bineînțeles, voi îngriji de flori”

“Mama, firește, era îngrijorată”

 • 21. Complementul de agent suportă fără virgule intercalarea între el şi verb.

“… fu primită cu bucurie de toți”

 • 22. Complementele circumstanțiale se despart prin virgulă atunci când sunt între subiect şi predicat.

“Ion, de frica ploii, fugi”

Când sunt după predicat, nu se despart.

“Ion fugi de frică”

Când predicatul este primul, iar complementul între, nu se despart.

“Fugi de frica ploii Ion”

“Apele se despart_ de obicei_ la câmpie”

“Apele, de obicei, se despart la câmpie”

 • 23. Propoziția completivă de agent se desparte prin virgulă doar când este reluată printr-un pronume demonstrativ şi se află înaintea regentei.

“De către cei ce vin după noi, de către aceia se va realiza scopul nostru comun”

 • 24. În propoziție, înainte de precum şi ca şi se pune virgulă.

“Cartea, precum şi / ca şi experiența ne demonstrează că…”

 • 25. Când iar este adverb cu valoare de din nou, nu se desparte prin virgulă.

“Aceasta este iar condiţie de îndeplinit pentru rezolvarea problemei”

 • 26. Însă

“Poate fi lustruit, însă nu dimineaţa”

“Fără a-l lustrui însă dimineaţa”

“Eu l-am lustruit însă, neținând cont de faptul că…”

 • 27. Totuşi

“Totuşi, la mare e soare mereu” – la începutul propoziţiei este urmat de virgulă.

“As fi vrut totuși să spun două vorbe” – în interiorul propoziției nu se desparte.

 • 28. Aşadar, prin urmare, deci

“Să devină moral, așadar/deci/prin urmare om religios” – conclusiv, se pune virgulă

înainte.

“Concluzia este, așadar/deci/prin urmare, următoarea” – în interiorul propoziției

se pun virgule.

“Așadar/deci/prin urmare, sunteți împotriva mea!” – la începutul propoziției este

urmat de ,.

Variante din unele cărți de gramatică:

“Deci pentru explicarea fenomenelor este nevoie de…”

“Omul apare deci mai întâi ca producător..”

 • 29. În interiorul propoziției, adverbe ca așa, bine, da, nu, sigur, desigur, firește, exact, într-

adevăr, fără îndoială se despart prin virgule.

„Tu ai avut dreptate, fără îndoială, dar asta nu înseamnă că trebuie să-mi aminteşti mereu”

 • 30. Construcţiile gerunziale sau participiale, aflate la începutul propoziţiei sau al frazei se despart prin virgulă.

“Urmând exemplul numelor care primesc diminutivări, s-a ajuns…”

“Adunate între ziare, cărțile…”

 • 31. De exemplu se desparte în toate cazurile prin virgule.

„Am să te susţin în demersul tău, de exemplu, am să vorbesc cu fratele meu pentru a te ajuta cu şcoala”.

 • 32. Cu sau împreună cu atunci când dobândesc valoarea conjuncţiei copulative şi nu se desparte prin virgule.

“Toată hora împreună cu privitorii izbucniră în râs”

“Ion cu cei patru colegi au să-i bată pe…”

 • 33. “Ochii de albastru deschis, palid, al cerului”, dar “Nu înseamnă vorbă goală, fără sens_ şi cu atât mai puțin…”
 • 34. Pronumele circumstanțial de excepție nu se desparte prin virgulă de regentă.

“Nu face altceva_ decât să se plimbe”

“Nu-i explic altcuiva_ decât cui nu a înţeles”

 • 35. Propoziția circumstanțială cumulativă se desparte întotdeauna prin virgulă.

“După ce că nu a învățat, mai vrea şi 10”

“Pe lângă că e sărac, mai face şi pe fudulul”

 • 36. Propoziția circumstanțială opozițională se desparte mereu prin virgulă.

“În loc să vină, pleacă”

“Ieșim dintr-o sală, pentru a intra în alta”

 • 37. Propoziția circumstanțială consecutivă exprimă rezultatul acţiunii din regentă şi se desparte prin virgulă.

“A mâncat, că s-a îmbolnăvit”

“A lucrat destul, ca să-i asigure un viitor”

“E prea frig, să poți ieși afară”

“Sunt prea mulți, ca să încapă în sală”

Te-ar mai putea interesa și:
Închide ×