Calendar ortodox, 6 august: Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos

Bogdan Solomon    Catalin Nae   
în Stiri de ultima ora
05/08/2019, 16:00
Calendar ortodox, 6 august: Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos
Astăzi nu e bine să te cerți cu nimeni. Sursa foto: doxologia.ro

6 august este o zi cu o încărcătură aparte pentru toți credincioșiiîntrucât marchează una dintre cele mai importante sărbători ale anului. Vorbim despre Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos, momentul în care chipul Mântuitorului s-a luminat pe muntele Taborului.

Calendar ortodox pentru ziua de 6 august: Schimbarea la față a Domnului Iisus Hristos

Conform calendarului creștin-ortodox, în această zi din Postul Adormirii Maicii Domnului, Biserica dă dezlegare la pește și organizează slujbe speciale în toate lăcașurile de cult de pe teritoriul țării noastre. Sfânta Scriptură ne povestește că Mântuitorul s-a schimbat la față, căpătând chip strălucitor, pe Muntele Taborului, în fața apostolilor săi, Petru, Iacob și Ioan. Această minune a avut loc cu câteva zile înainte ca Iisus Hristos să fie răstignit, pe când avea doar 33 de ani.

Domnul nostru Iisus Hristos, în anul treizeci şi trei al naşterii Sale şi în al treilea an și cel de pe urmă al propovăduirii sale, apropiindu-se spre patima cea de bună voie pentru mântuirea noastră, s-a dus în laturile Cezareei lui Filip, după cuvintele pe care i le-a zis Petru: Tu eşti Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu…, şi acolo a început a spune ucenicilor Săi că I se cade să meargă în Ierusalim, să pătimească mult de la bătrâni, de la arhierei şi de la cărturari, şi să fie ucis. Și a văzut pe ucenicii Săi mâhnindu-se pentru aceea, iar mai ales pe Petru, care Îl și oprea pe El, zicându-I: Milă să-Ţi fie de Tine, Doamne. Să nu-Ţi fie Ţie aceasta. Atunci, ridicându-le mâhnirea sufletelor lor, a făgăduit unora dintre dânşii că, după puţine zile, are să le arate lor slava Sa, zicând: Sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe Fiul Omului întru slava Împărăţiei Lui”, se arată în calendarul creștin-ortodox.

Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos. Sursa foto: doxologia.ro
Schimbarea la Față a Domnului Iisus Hristos. Sursa foto: doxologia.ro

Prăznuirea Schimbării la Față a Domnului Iisus Hristos

„Deci, trecând şase zile de la ziua aceea în care a grăit aceste cuvinte, Domnul a plecat din latura Cezareei lui Filip, în hotarele Galileei şi a venit la Muntele Taborului, care este în Galileea, venind după el ucenicii şi mult popor. Iar de vreme ce era obiceiul Domnului Hristos ca rugăciunile cele către Dumnezeu Tatăl să le facă singur, deosebi de ucenicii Săi, de aceea a lăsat sub munte poporul şi pe ucenicii Săi şi a luat numai pe trei din ei: pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, şi s-a suit cu dânşii în munte să se roage.

Acolo, depărtându-se puţin de cei trei ucenici la un loc înalt, se ruga; iar cei trei ucenici, fiind osteniți pe de o parte de suirea muntelui înalt, iar pe de alta, de lungimea rugăciunii, au adormit, precum zice evanghelistul Luca: Iar Petru şi cei ce erau cu dânsul se îngreuiaseră de somn. Deci, dormind ei, Hristos S-a schimbat la faţă, strălucind cu slava dumnezeirii Sale şi, din porunca Lui, I-au stat înainte doi proroci, Moise şi Ilie, care grăiau cu Dânsul despre ieşirea Lui care avea să se săvârşească în Ierusalim. Și, deşteptându-se apostolii, au văzut slava Lui cea negrăită, faţa cea luminoasă ca soarele, hainele Lui albe strălucind ca zăpada şi doi bărbaţi stând şi grăind cu dânsul întru slava aceea, şi s-au înspăimîntat. Și îndată au cunoscut – Duhul Sfânt descoperindu-le lor –, pe bărbaţii aceia că erau Moise şi Ilie, şi au înţeles vorba lor pentru patima lui Hristos cea de bună voie

Te-ar mai putea interesa și:
Închide ×