10 rugăciuni pentru îndeplinirea dorințelor. Trebuie să le spui mereu dimineața

Silviu Ghering   
în Stiri mondene
11/01/2019, 12:16
10 rugăciuni pentru îndeplinirea dorințelor. Trebuie să le spui mereu dimineața
10 rugăciuni pentru îndeplinirea dorințelor. Trebuie să le spui mereu dimineața

Rugăciunile sunt refugiul nostru în fața greutăților. Când ne este greu, ne rugăm. Și nu e bine. Rugăciunile ar trebui să fie ca întinsul dimineață când ne trezim. Instinctiv. Firesc. Să vină din noi, „necesare” ca respirația. Din noi pentru noi. Permanent, în fiece zi, nu numai când dăm de greu.

Rugăciunile sunt calea spre Dumnezeu. Dialogul cu Dumnezeu. Cel mai intim. Expresia iubirii lui Dumnezeu în fiecare om. „Cheia cu care deschidem poarta cerului şi intrăm la Părintele ceresc”, după cum ne învaţă Fericitul Augustin, dascălul și duhovnicul fără asemănare al întregului Occident creştin.

10 rugăciuni pentru îndeplinirea dorințelor

Rugăciunile noastre sunt pentru odihna veșnică a celor dragi plecați dintre noi, de slavă pentru Divinitate, de mulțumire pentru „pâinea noastră cea de toate zilele”, dar, cele mai multe, trebuie s-o recunoaștem, pentru îndeplinirea unor dorințe personale care de care mai… personale! De la sănătate la paza de cel rău și ispite, de la succes în activitatea profesională la… numerele câștigătoare la „6 din 49”! Pentru îndeplinirea dorințelor, rugăciunile trebuie spuse dimineața, imediat după deșteptarea din somn, înaintea oricări alte activități, chiar a… spălatului pe față! FANATIK.RO îți oferă în continuare 10 rugăciuni pentru îndeplinirea dorințelor.

Rugăciune = calea spre Dumnezeu. Dialogu cu Dumnezeu
Rugăciune = calea spre Dumnezeu
  1. Rugăciunea părintelui duhovnic Ilie Cleopa

Unul dintre marii duhovnici ai neamului nostru, părintele Ilie Cleopa (10 aprilie 1912 – 2 decembrie 1998) ne învață: „Cea dintâi rugăciune, cea mai scurta și mai mântuitoare, este «Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh». Este prima rugăciune către Sfânta Treime, și cea mai scurtă, și cea mai dreaptă în conținutul ei dogmatic, pentru că prin aceste cuvinte slăvim persoanele Sfintei Treimi deopotrivă. Întâi pe Tatăl, pricina. Al doilea, pe Fiul, Cel născut mai înainte de toți vecii. Al treilea, pe Duhul Sfânt, Care de la Tatăl purcede, fiind de un scaun și de o ființă cu Fiul și cu Tatăl. Și care este rugăciunea de cerere cea mai scurtă către Sfânta Treime? Rugăciunea începătoare: «Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi». Să o zicem aceasta mereu, acasă și pe drum: «Prea Sfântă Treime, miluiește-mă pe mine, păcatosul sau păcătoasa». Și iarăși: «Slavă Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh». Acestea le poți zice oricând, dar îndeosebi la începutul zilei și făcând așa, te rogi Prea Sfintei Treimi cu rugăciune dreaptă și preaputernică”.

Rugăciune = dialog cu Dumnezeu. Cel mai intim și mai sincer
Rugăciune = dialog cu Dumnezeu. Cel mai intim
  1. Rugăciunea către Maica Domnului

Conform site-ului ortodoxia.me „cea mai puternică rugăciune pentru îndeplinirea dorințelor și îi este dedicată Maicii Domnului. Se rostește în special atunci când dorința se referă la un necaz pe care vrei să-l depășești, oricât de mic sau de mare ar fi acesta. Așază-te în fața unei icoane a Sfintei Fecioare și roagă-te astfel:

«Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu.
Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog, cu umilință, să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele.
În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-l păstrăm pe Dumnezeu în inimă astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum
(aici se spune dorința).
Te implor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale».”

Se continuă cu „Tatăl nostru” și cu „Bucură-te Marie, cea plină de har”, se spune de câte 3 ori în 9 zile de marți și înainte de terminarea „novenei” ți se va împlini dorința.

Rugăciune = expresia iubirii lui Dumnezeu în fiecare om. Expresia supremă
Rugăciune = expresia iubirii lui Dumnezeu în fiecare om
  1. Rugăciunea Stareților de la Optina (Rusia)

„Doamne, dă-mi să întâmpin cu linişte sufletească tot ce-mi va aduce ziua de azi.
Doamne, dă-mi întru totul să mă supun voii Tale Sfinte.
Doamne, în tot ceasul acestei zile povăţuieşte-mă şi ajută-mă în toate.
Doamne, toate câte le voi auzi şi mi se vor întâmpla în această zi, învaţă-mă să le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare, că pentru toate este Sfântă voia Ta.
Doamne, în toate cuvintele şi faptele mele călăuzeşte-mi gândurile şi simţămintele. În toate întâmplările neprevăzute, fă să nu uit că totul este trimis de către Tine.
Doamne, învaţă-mă să mă port cu dreptate şi înţelepciune cu toţi fraţii mei, să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni.
Doamne, dă-mi putere să duc povara zilei şi toate câte mi se vor întâmpla în această zi cu pace în suflet.
Doamne, călăuzeşte-mi voia mea şi învaţă-mă să mă rog, să cred, să nădăjduiesc, să rabd, să iert şi să iubesc.
Doamne, dă-mi voia ta să…
(se spune dorința). Amin”.

Rugăciune = cheia cu care deschidem poarta cerului şi intrăm la Părintele ceresc. Calea spre Dumnezeu
Rugăciune = cheia cu care deschidem poarta cerului şi intrăm la Părintele ceresc
  1. Rugăciunea a 3 bucurii (se spune de 3 ori)

„La cine să plâng, Stăpână? La cine să alerg în durerea mea, dacă nu la tine, Împărăteasă cerească? Cine va primi plânsul meu și oftarea mea dacă nu tu, prea curata, nadejdea creștinilor și scăparea pentru noi, păcătoșii? Cine dacă nu tu ne vei apăra mai bine în nevoi? Ascultă oftarea mea și apleacă urechea ta la rugăciunea mea!
Stăpână, maica Dumnezeului meu, nu mă trece cu vederea pe mine, care cer ajutorul tău, și nu mă respinge pe mine, păcătosul/păcătoasa, luminează-mi mintea și mă învață, Împărăteasă cerească!
Nu mă lepăda, Stăpână, pe mine, robul/roaba tău/ta pentru nemulțumirea mea. Fii pentru mine maica protectoare!
Mă încredințez acoperământului tău milostiv, daca nu o să vrei să mă ajuți, du-mă pe mine păcătosul/păcătoasa la o viață liniștită și fără de necazuri, ca să plâng necazurile mele!
Vai mie! La cine să alerg eu păcătosul/păcătoasa dacă nu la tine, la care toți păcătoșii caută nădejdea și scăparea apelând la mila ta cea nespusă și darurile tale! Ce cuvânt pentru păcatul meu voi putea spune la slava ta cea prea mare!
O, Stăpână, Împărăteasă Cerească, tu îmi ești Maica și nădejdea, tu îmi ești speranța și scăparea mea, acoperământul, apărarea și ajutorul meu.
Împărăteasa mea cea prea buna și grabnic ajutătoare, acoperă-mă cu rugăciunea ta pe mine care am călcat poruncile fiului și Dumnezeului tău! Acoperă-mă de dușmanii văzuți și nevăzuți, îmblânzește inimile oamenilor răi care se ridica asupra mea.
O, Maica Domnului și Făcătorului meu! Tu ești rădăcina Fecioriei și floarea care nu se veștejește a curățeniei.
O, născătoare de Dumnezeu! Ajută-mă pe mine, care sunt stăpânit/stăpânită de patimile trupești și de durerile inimii, numai de la tine și împreună cu tine, a fiului tău, a Dumnezeului nostru, să am apărare și prin apărarea ta cea prea mare să fiu ajutat/ajutată și să scap de orice nenorocire și necazuri, cu rugăciunile tale cele mai puternice. Prea curată, fără de păcat și prea slavită maică, maica lui Dumnezeu,
Bucură-te cea plină de dar!
Bucură-te cea îmbucurată!
Bucură-te prea blagoslovită,
Domnul este cu tine”.

Rugăciune = sinceritate și sfințenie. Cheia de la poarta spre Dumnezeu
Rugăciune = sinceritate și sfințenie
  1. Rugăciune către inima Mântuitorului Iisus Hristos

„Sfântă Inimă a lui Iisus Hristos, ajută-mă grabnic,
Nu mă lăsa, căci eu te voi slăvi încunoștiind toată lumea
De minunea ce-ai săvârșit cu mine.
Îți sărut picioarele Tale sfinte sângerânde,
Spăl cu lacrimile mele toate rănile primite de Tine,
Și astept cu credință în suflet ca în această rugăciune de 25 de zile
Să îți apleci ochii milostivi și asupra mea! Amin!”

Rugăciune = suflet curat, inimă usoară, gânduri luminoase. Iubirea pentru și de la Dumnezeu
Rugăciune = suflet curat, inimă usoară, gânduri luminoase
  1. Rugăciunea mea

„Doamne, ascultă-mă!
Doamne, iartă-mă!
Doamne, ajută-mă!
Nu mă lăsa!
Ție-ți mulțumesc!
Pe tine te slăvesc!
Și te rog fierbinte
Acultă a mea rugăminte:
Nu mă părăsi
Și cu mine fi
Chiar de voi greși
Sau m-oi îndoi
De a ta putere,
Și-a ta mângâiere!
Dă-mi credință multă,
Ispitei poruncă,
Să mă lase-n pace,
Să trăiesc în pace,
Cu suflet curat
Și ne-întinat!
Amin!”

Rugăciunea = încredere în ajutorul lui Dumnezeu, în puterea benefică a lui Dumnezeu. Dialogul credinciosului cu Domnul său
Rugăciune = încredere în ajutorul lui Dumnezeu, în puterea benefică a lui Dumnezeu
  1. Rugăciune de binecuvântare în zori

„În aceasta zi care începe,
Ajută-mă, Doamne, să săvârșesc
Numai lucruri bune.
La începutul acestei zile
Îți ofer, Doamne, mâinile mele.
Doamne, ajută-mă
Să nu fac nimic rău
Și să izbutesc în bine.
Îți ofer, Doamne, această nouă zi Ție,
Și vreau să-ți rămân credincios,
Însă tare mă tem, Doamne,
Căci sunt atât de slab
Fără ajutorul și credința Ta!
Iată, Doamne, intențiile mele!
Călăuzește-mă, Doamne,
Pe drumul ce mi L-ai deschis
Și ajută-mă să-mi izbutesc muncile,
Mai cu seamă (se spune dorința)
În credință și iubire de Tine!
Amin!”

Rugăciune = Bună dimineața, Doamne, dar și Noapte bună, Doamne!. Zi de zi, toată viața...
Rugăciune = Bună dimineața, Doamne, dar și Noapte bună, Doamne!
  1. Rugăciune simplă

„Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce am,
Căci de la Tine am,
Și ce sunt prin Tine sunt!
Îți mulțumesc pentru grija ce mi-o porți,
Zi de zi și clipă de clipă.
Cu puterea ta nemărginită dă-mi putere să (se spune dorința)
Fără să greșesc Ție și nimănui pe Pământ.

 Ai mila de mine, Doamne, în marea Ta îndurare,
Ai milă și mă ferește de orice rău ce-mi stă în cale!
Te rog, Doamne, să nu-mi ții în seamă
Greșelile mele și nu mă pedepsi după faptele mele.
Ai milă de mine Doamne!
Amin!”

Rugăciune = hrana spirituală a drept-credinciosului, apa, aerul, ființa sa...
Rugăciune = hrana spirituală a drept-credinciosului
  1. Ruga zilnică

„Doamne Dumnezeul meu,
Care ești în mine și-n toate,
Păzește-mă de rele,
Fii îngerul meu păzitor,
Nu mă părăsi în deșert
Și mă apără de toate relele
Peste care dă-mi putere și credință să izbândesc.
Cum putere și credință de la Tine-mi trebuie
Ca să (se spune dorința)
Întru slava și credința ta
Acum și pururea
Și-n vecii vecilor,
Amin!”

Rugăciune = sufletul pe palme oferit Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Vegheată mereu de Maica Domnului
Rugăciune = sufletul pe palme oferit Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh
  1. Ruga către Tine

„Sufletu-mi călător,
Obosit de-atâta drumețit
Pe cărările înșelătoare ale vieții,
Îngenunchează acum în fața Ta!

Nu reușesc cuvinte să găsesc și ruga să-mi grăiesc…
Vreau să cred că Tu știi tot ce sufletul meu ascunde…
Trebuie să știi cum arde de durere,
Cum se zbate în singurătate,
Cum plânge de răutate!

Vin în fața Ta, eu – prea umilă și păcătoasă ființă umană,
Vin să Te rog să-mi smulgi din piept tristețea și amintirea,
În locul lor să pui credință și iubire!

Să-mi ștergi lacrima de pe obraz
Și să pui blânda mângâiere a unei raze de soare!
Să-mi iei teama de necunoscut
Și să-mi dai cutezanța stâncii neclintite!
Să-mi iei dorința de a lăcrima
Și să-mi dai veselia rândunicii!
Să iei tristețea ochilor mei
Și să-mi dai stralucirea ghiocelului abia răsărit din zapezi!

 Și când rămân fără putere, când cedez în fața încercărilor Tale,
Lasă-mă să-ți aud glasul îmbărbătându-mă!
Și când slab/slabă sunt, când cred că totul e pierdut,
Lasă-mă să văd Planul Tau!
Și când cerul meu e plin de nori,
Înalță-mă pe unul către Tine!
Și când uit de Tine,
Amintește-mi că sunt nimic, că nu exist fără Tine!

Te rog, Doamne, nu mă lăsa acum!
Nu mă lăsa să mă-ndepărtez!
Dă-mi forța vântului să merg înainte,
Dă-mi hotărârea credinciosului de a lupta,
Dă-mi (se spune dorința)
Întru slava numelui Tău!”

Te-ar mai putea interesa și:
Închide ×